TDS veiklą tiesiogiai reglamentuoja:

3. Bendras visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašas ir jo pakeitimai

Kiti teisės aktai, kurie vienaip ar kitaip liečia teikiamų į TDS duomenų ir pagal jos parengtos informacijos tvarkymą bei naudojimą.